KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 16. novembril 2017 algusega kell 14.00 Ambla kultuurimajas (Järvamaa, Järva vald, Ambla alevik, Pikk tn 15).

Päevakorra projekt:
1. Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
Ettekandjad: alatiste komisjonide esimehed
2. Järva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem
3. Järva Vallavalitsuse palgalistele valitsusliikmetele töötasu ja hüvitise määramine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem
4. Järva Vallavalitsuse palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja valitsuse liikmete kinnitamine
Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem

 

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees