Valimiskomisjoni koosolek 10.04.2017

 

Valla valimiskomisjoni koosolek toimub 10.04.2017 kell 13.15 Ambla vallamajas, Lai tn 22 valimiskomisjoni ruumes.

 

Päevakord:

1. Volikogu liikme Andrus Eisleri volituste ennetähtaegne lõppemine, asendusliikme määramine

Urve Reinmets
valla valimiskomisjoni esimees

 

Ambla valla valimiskomisjoni 10.04.2017 otsus nr 14 A.Eisler volituste ennetähtaegne lõppemine, asendusliikme määramine" leiad /siit/

VALIMISKOMISJONI KOOSOLEK 25.09.2015

 

Valimiskomisjoni koosolek

Valla valimiskomisjoni koosolek toimub 25.09.2015 kell 13.00 Ambla vallamajas, Lai tn 22 valimiskomisjoni ruumes.

Päevakord:

1. Volikogu liikme Krista Nelke volituste peatumine, asendusliikme määramine

Urve Reinmets
valimiskomisjoni esimees

"Valimiskomisjoni otsus nr 13, 25.09.2015 pdf"  /Leiad siit/

Valimiskomisjoni koosolek 10.09.2014

 

Valla valimiskomisjoni koosolek toimub 10.09.2014 kell 16.00 Ambla, Lai tn 22
Päevakord:
1. Ambla Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel asendusliikme määramine.

Valimiskomisjoni otsus 12, 10.09.2014 /Leiad siit/

Valimiskomisjoni koosolek 06.01.2014

 

Valimiskomisjoni koosolek toimub 06.01.2014 kell 15.00 Ambla, Lai tn 22.

Päevakord:
1. Volikogu asendusliikme määramine.

Valimiskomisjoni otsus 11, 6.01.2014 /Leiad siit/ pdf

Valimiskomisjoni otsus

 

Vallavanemaks valitud volikogu liikme Rait Pihelgase volitused volikogu liikmena peatusid ning volikogu liikme õigusi ja kohustusi asus täitma Maria-Maarja Karumets.

Valimiskomisjoni  20.11.2013 otsuse nr 10 /leiad siit/

Valimiskomisjoni koosolek

 

Valimiskomisjoni koosolek toimub 20.11.2013 kell 15.00 Ambla, Lai tn 22.
Päevakord:
1. Volikogu liikme volituste peatumine, asensusliikme määramine.
2. Valimiskomisjoni toimingud dokumentide hävitamiseks säilitustähtaja möödumisel.

Valimiskomisjon päevakorra p 1 "Volikogu liikme volituste peatumine, asensusliikme määramine" /leiad siit/

Ambla Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlaks tegemine

 

31.10.2013 - Valla valimiskomisjon korraldas volikogu esimehe valimised ning valimistulemused tehti kindlaks valimiskomisjoni otsusega.
Valimiskomisjoni 31.10.2013. a otsuse nr 9 leiad SIIT.

Valla valimiskomisjon registreeris valitud volikogu liikmed

 

Valla valimiskomisjon registreeris valitud volikogu liikmed. 
Nimekirja leiad SIIT.
Asendusliikmed leiad SIIT.
Lisamandaadid leiad SIIT.
Volikogu kokkukutsumine leiad SIIT.

Teade hääletamissedelite ülelugemise aja ja koha kohta

 

21.10. 2013 Valimiskomisjon kinnitas valimistulemuste protokolli.
Protokolli leiate siit.

Ambla valla valimiskomisjon teatab, et alustab hääletamissedelite ülelugemist valimispäevale järgneval päeval 21. oktoobril 2013 kell 10:00 Ambla valla haldushoones, volikogu istungite saalis (Lai tn 22, Ambla alevik).
Jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsust kontrollib valla valimiskomisjon hääletamissedelite ülelugemise teel. Andmete õigsust kontrollitakse ka valijate nimekirjas olevate allkirjade ja märgete alusel.


Urve Reinmets
valla valimiskomisjoni esimees
383 4038
info@ambla.ee

KOV volikogu valimised 2013

VALIMISJAOSKONNAD:

http://info.kov2013.vvk.ee/valimisjaoskonnad/?code=0051&scode=0134
EELHÄÄLETAMISE ajal 14.-16. oktoobril on avatud kõik jaoskonnad kella 12.00 - 20.00. VALIMISPÄEVAL kella 9.00 - 20.00.

Valimisjaoskond nr 1
PIIRID: Ambla alevik, Käravete alevik, Raka küla, Jõgisoo küla, Reinevere küla, Roosna küla, Kukevere küla, Märjandi küla.
Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2

PIIRID:    Aravete alevik, Sääsküla küla, Kurisoo küla, Mägise küla, Rava küla.
Eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas 10.-13.oktoobril kella 12.00-20.00-ni
valimisjaoskond nr. 2: Paide Kultuurikeskus, Pärnu 18
link: http://www.vvk.ee/kohalikud-valimised-2013/maakonnakeskuses-eelhaaletamine/
E-hääletamine veebilehel www.valimised.ee
10. oktoobri kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 16. oktoobri kella 18.00-ni.
link: http://info.kov2013.vvk.ee/uldinfo/

KANDIDAADID: http://info.kov2013.vvk.ee/kandidaadid/?code=0051&scode=0134

 

Ambla VV 20.06.2013 otsus nr 33 "Ambla Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine"
Ambla VV 20.06.2013 otsus nr 34 "Ambla Vallavolikogu 2013. aasta valimiseks valimisringkonna moodutamine, ringkonna piiride ning mandaatide arvu kindlaks määramine"
Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 21.augustil.

Kandideerimisinfo ja dokumendid on kättesaadavad klikkides bännerile või otse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel http://www.vvk.ee/kohalikud-valimised-2013/kandideerimisinfo-2013/

Valla valimiskomisjon andis volikogu valimisteks kandidaatidele registreerimisnumbrid: Ambla VV 13.09.2013 otsus nr. 4

VALIMISTULEMUSED - http://kov2013.vvk.ee/detailed_0134.html

Ambla valla valimiskomisjon 2013


Valimiskomisjoni asukoht:
Aadress: Lai 22 Ambla alevik 73502 Järvamaa (valla haldushoone)
Telefon/Faks: 383 4038
E-post: info@ambla.ee

Valimiskomisjoni liikmed:
Urve Reinmets, komisjoni esimees
Benno Tikko, aseesimees
Ille Suuk
Urve Urbalu
Laile Berg

Asendusliikmed:
Heiki Kirspuu
Reet Lepik 

Valimiskomisjoni tööaeg:

Kandidaatide registreerimiseks esitamise päevast 21. augustist kuni 18. septembrini töötab valimiskomisjon igal tööpäeval:

E,K,N,R: 13.00 - 15.00

T: 14.00 - 18.00

10. ja 12. septembril: 14.00-18.00

Kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval, 10. septembril, töötab valimiskomisjon kella 14.00-18.00. Juhul, kui kandidaatide esitatud dokumentides on vigu, võib parandatud dokumente esitada hiljemalt 12. septembri kella 18.00-ni.

Valla valimiskomisjoni otsus valimisliidu registreerimise kohta (.pdf)