Lastelaagrid


Vähekindlustatud lastega peredele eraldab Eesti Noorsootöö Keskus lastelaagrites osalemiseks piiratud arvul soodustuusikuid.
Laagris osalemiseks esitatakse Ambla Vallavalitsusele vabas vormis taotlus, milles näidatakse lapse nimi ja isikukood ning tuusiku vajaduse põhjendus.