Mägise (Meggis)


Esmamainimine 1725
Elanike arv 39 (seisuga 01.01.2017)
Elanike arv 1725 a.  27 inimest
Pindala 3 km2

Halduskuuluvus

1866 Seidla vald
1897 Albu vald
1945 Albu külanõukogu
1977 Ambla Külanõukogu
1991 Ambla vald

Küla ajalooline taust

1977 muudeti küla piire ja külaga liideti osa Aravete asulast.

Küla paiknemine

Mägise on Ambla valla väikseim küla paiknedes Aravete aleviku ja Sääsküla vahel. Küla läbib Aravete – Järva-Madise kruusatee.

MIDA VAADATA

Mõis

Mägise mõis oli Seidla kõrvalmõis. Hävinenud peahoone oli väike, ühekorruseline, heade proportsioonidega krohvitud paekivihoone. Säilinud on maakivist laut ja paekivist magasiait. Omal ajal  pandi mõisnikele kohustus säilitada viljatagavara, mida laenati talupoegadele näljahäda leevendamiseks ja külviks. Laenuvilja ehk magasiaitu hakati tegema 18. saj teisel poolel. Aidad ehitati tuleohutuse pärast teistest hoonetest eraldatuna. Suuremad aidad olid mitmeruumilised, kus iga vilja jaoks oli eraldi ruum. Mägise magasiait on ehitatud 1862.a Aida keskosas on kolme kõrge ja suure kaaravaga ulualune, mille sillused toetuvad massiivsetele neljatahulistele tulpadele. Viimaseks omanikuks oli parun Hans Georg von Schilling. Kolhoosi ajal oli hoone kasutuses laohoonena.

Eevakivi

Mägise küla Raja talu lähedal asuv jämedateraline graniitrahn Eevakivi, rohke päevakivi- ja kvartsisisaldusega, leidub ka tumedaid mineraale. Selle mõõtmed: pikkus 9 m, laius 8,5 m, kõrgus 3,3 m ja ümbermõõt 25,3 m. Rahn on viilkatusekujuline. Rahnu lõunapoolsest osast on eraldunud 1,2 m paksune kild. Rahnu peal on põletamisjälgedega lohk läbimõõduga 40 x 50 cm. Lohu keskel on kuni 3 cm sügavune 9 x 12 cm laiune süvend, mis tundub olevat sisse raiutud. Tõenäoliselt on rahn saanud välgutabamusi. Rahnu juures on tehtud jaanituld ja peetud rahvapidusid. Rahn on kaetud sambla- ja samblikekattega. Nime on saanud rahn Laasi Eeva, rahvasuus Taagi Eeva järgi, kelle väike saun asunud kivi lähedal maa sees, nii et aknad ulatunud maa peale.

Suurfarm

Mägise küla maadele jääb ka Ambla valla viimase aja külastatavaim ettevõte – Aravete Agrole kuuluv Mägise suurfarm. Lüpsirobotitega varustatud suurfarm on hea näide moodsast põllumajandusest. Samuti pakub külastajatele suurt huvi suurfarmi kõrval asuv Eesti esimene sõnnikul töötav koostootmisjaam.

Aiandustalud

Mägise aed

Kooli-Jaani talu