8.06.15

MTÜ Ambla Spordiklubi


http://www.amblask.ee/

Mittetulundusühing Ambla Spordiklubi on füüsiliste isikute iseseisev ja omaalgatuslik spordialane ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on tervete eluviiside propageerimine, klubi liikmetele soodsate tingimuste loomine vaba aja sisukaks veetmiseks ja üldise tervistav-sportliku kasvatuse edendamise kaudu rahva vaimse ja kehalise jõu tõstmine.

Spordiklubi on eesmärgi saavutamisele suunatud tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest ühingu tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning oma  põhikirjast.

Asutatud: mai 1994.a

 

Reimo Kaasiku
juhatuse esimees
reimo.kaasiku@gmail.com
50 40 455                                           

Elari Jõendi
juhatuse liige
elari.joendi@hotmail.com
56483270
                                

Ivar Pilv
juhatuse liige  
ivar.pilv@onninen.ee                 
51 34 256                                           

Peeter Puhke 
juhatuse liige  
peeter.puhke@rmk.ee                             
50 38 772                                           

Kalju Toomas  
juhatuse liige  
tkm@hot.ee                   
53 479 073

Toimetaja: KASPAR TAMMIST