4.05.17

Noorsootöö

 

Ambla valla Avatud Noortekeskus on Ambla valla peamine piirkondlik noorsootöö korraldamise kesksus, mille alla kuulub kaks eraldi eelarvega noortekeskust: Aravete ja Ambla noortekeskused. Ambla vallavalitsuse noorsootöötaja koordineerib noortekeskuse igapäevast tööd ning tegutseb noortekeskuse nimel, esindab ja juhib noortekeskust asutuse põhimääruses ettenähtud korras. Toimib noorsootöö koostöövõrgustik koolide huvijuhtidega, kooli sotsiaalpedagoogi ning psühholoogi jt noortega töötavate spetsialistide ja asutuste vahel.

Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel:
Avatud noorsootöö eesmärk on pakkuda noortele inimestele vabatahtlikkuse alusel osaluse, arengulisi ja hariduslikke kogemusi, mis aitavad ühelt poolt neil olla aktiivsed demokraatlikus ühiskonnas ning teisalt oma vajadusi rahuldada.

Avatud noortekeskuse peamised eesmärgid:

  • pakkuda noorsootöö erinevaid teenuseid (info ja nõuande saamine, huvitegevuse võimaldamine)
  • toetada noorte arengut ning ühiskonnastumist
  • arendada piirkondlikku noorsootööd
  • luua piirkonna noortele vaba aja veetmise võimalused erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide teostamise kaudu
Kontaktid:


Ambla Vallavalitsuse noorsootöötaja
Annika Rohi
annika@ambla.ee
Mob: 58 005 285

Aravete Noortekeskus

Piibe mnt 27 Aravete 73 501
Kontakt: noorsootöötaja Annika Rohi
E:post annika@ambla.ee
Mob: 58 005 285

Ambla Noortekeskus

Pikk 15, Ambla 73 502
Kontakt: nooroostöötaja Annika Rohi
E-post: annika@ambla.ee
Mob: 58 005 285