Noorteühing Eesti 4H ootab kõik 4haakaid ja teisi noori osalema suvepäevadele, mis toimuvad 1.-4. augustil 2017 Harjumaal Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.

Kavas veeta nutikalt põnevat ja sportlikku vabaaega, meelelahutuseks lõbusad õhtuprogrammid koos üllatustega.

Registreerimine ja osavõtutasud:

Tasudes 2.mai – 15.juuni 2017. 4H liikmetele 40 eurot, mitteliikmetele 45 eurot.

Tasudes 16.juuni – 20.juuli 2017. 4H liikmetele 50 eurot, mitteliikmetele 55 eurot.

Ühest perest kaks ja enam 4H liiget 35 eurot inimene.

Registreerimine ja osavõtumaksude tasumine: MTÜ Noorteühing Eesti 4H EE831010702007278000, selgitusse lapse nimi/ klubi nimi või lapse nimi/ mitteliige.

Lisainfot küsi noorsootöötaja Annika Rohilt (annika@ambla.ee, 58 005 285)
Registreerimisvorm /on siin/ ja lisainfo /siin/

8.05.17

Õpilasmalev (ÕM) toimub kahes rühmas: Ambla rühm 5.-16. juuni 2017, Aravete rühm 14.-28. juuni. Sihtrühmaks Ambla valla noored vanuses 13-16eluaastat. Töö on kerget laadi (puhastus-, koristus- ja põllumajandustööd), tööaeg 4 tundi päevas, makstakse miinimum tunnitasu.

Registreerimise tähtaeg on 18. mai. Kiirusta, kohtade arv on piiratud!

ÕM-i pääsemiseks peab noor esitama:

· avalduse ja motivatsioonikirja, vajadusel läbima vestluse;

· seadusliku esindaja nõusoleku;

· isikuttõendava dokumendi või koopia.

NB! ÕM ei tohi segada noore koolikohustuse täitmist.

NB! ÕM-is osalev noor võtab peale tööd osa vaba aja programmist.

NB! 13-14aastane noor ja tema seaduslik esindaja peavad enne töölepingu sõlmimist läbima kohustusliku instrueerimise. Instrueerimise aeg teatatakse enne ÕM-i algust. Ilma instrueerimiseta ei või noor TL sõlmida ega tööle asuda!

Õpilasmalev tähendab noore jaoks omavanustega koos töötamist, taskuraha teenimist, uute sõprade leidmist. See on võimalus veeta oma suvine koolivaheaeg meeldivalt ja kasulikult ehk peale tööpäevi toimub vaba aja programm, millest kõik noored osa võtavad. ÕM aitab noortel väärtustada töötamist ning innustab sisenema tööturule.

 

AVALDUSE VORMID SAADAVAL:

· koolides;

· Ambla vallamajas;

· noortekeskustes (kultuurimajades);

· Ambla valla veebilehel www.ambla.ee "Haridus ja kultuur" > "Noorsootöö" lehel.

Avaldus AMBLA rühm

Avaldus ARAVETE rühm

Avaldus ja lisadokumendid esitada 18. maiks noorsootöötaja Annika Rohile, koolide huvijuhtidele, noortekeskuste noortejuhendajatele või tuua Ambla vallamajja.

 

Annika Rohi
noorsootöötaja, ÕM juhataja
annika@ambla.ee                                                                                                                       
5800 5285

Toimetaja: KASPAR TAMMIST
4.05.17

Noorsootöö

 

Ambla valla Avatud Noortekeskus on Ambla valla peamine piirkondlik noorsootöö korraldamise kesksus, mille alla kuulub kaks eraldi eelarvega noortekeskust: Aravete ja Ambla noortekeskused. Ambla vallavalitsuse noorsootöötaja koordineerib noortekeskuse igapäevast tööd ning tegutseb noortekeskuse nimel, esindab ja juhib noortekeskust asutuse põhimääruses ettenähtud korras. Toimib noorsootöö koostöövõrgustik koolide huvijuhtidega, kooli sotsiaalpedagoogi ning psühholoogi jt noortega töötavate spetsialistide ja asutuste vahel.

Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel:
Avatud noorsootöö eesmärk on pakkuda noortele inimestele vabatahtlikkuse alusel osaluse, arengulisi ja hariduslikke kogemusi, mis aitavad ühelt poolt neil olla aktiivsed demokraatlikus ühiskonnas ning teisalt oma vajadusi rahuldada.

Avatud noortekeskuse peamised eesmärgid:

  • pakkuda noorsootöö erinevaid teenuseid (info ja nõuande saamine, huvitegevuse võimaldamine)
  • toetada noorte arengut ning ühiskonnastumist
  • arendada piirkondlikku noorsootööd
  • luua piirkonna noortele vaba aja veetmise võimalused erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide teostamise kaudu
Kontaktid:


Ambla Vallavalitsuse noorsootöötaja
Annika Rohi
annika@ambla.ee
Mob: 58 005 285

Aravete Noortekeskus

Piibe mnt 27 Aravete 73 501
Kontakt: noorsootöötaja Annika Rohi
E:post annika@ambla.ee
Mob: 58 005 285

Ambla Noortekeskus

Pikk 15, Ambla 73 502
Kontakt: nooroostöötaja Annika Rohi
E-post: annika@ambla.ee
Mob: 58 005 285